Een jaar voor de jeugd

KOOS blikt terug op een jaar specialistische jeugdhulp. Bekijk de feiten en cijfers en lees verhalen uit het veld.

Het jaar 2020 laat zich kenmerken als een uitdagend jaar. Niet alleen door de beperkende maatregelen van een wereldwijde pandemie, maar zeker ook door de opgave waar we als KOOS Utrecht voor staan: de jeugdhulp transformeren.

Een nieuw netwerk

De gemeente Utrecht heeft KOOS de opdracht gegeven specialistische aanvullende jeugdhulp te organiseren in de wijken Vleuten, De Meern, LeidscheRijn, West en Zuidwest. Dat doen we door samen te werken. Samen met het buurtteam, SAVE, scholen, met huisartsen en met partners in de sociale basis hebben we een netwerk uitgebouwd dat zorg dichtbij brengt voor kinderen, jongeren en gezinnen.

De impact van corona

In dit jaarbeeld laten we zien wat we het afgelopen jaar in het westelijk deel van de stad hebben gedaan en hoe we ondanks de belemmeringen van corona toch in staat zijn om verschil te maken.

We hebben de laatste twaalf maanden ervaren dat we ertoe doen in de wijk. Het lukt om de aanvullende zorg voor jeugd buurtgericht te organiseren en daarmee deze zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen dichtbij te brengen. Door COVID19 werden we verplicht om op een hybride manier te gaan werken, op locatie én online. We hebben versneld ingezet op eHealth en digitale afspraken en samenwerkingsovereenkomsten gemaakt met partners in de stad.

De impact van de pandemie is groot, ook in Utrecht. Dit zien we terug in de hoge aantal crisissituaties, maar ook in de toename van complexere problematiek. Ook in Utrecht zijn er wachtlijsten. We hebben zicht op deze groep en doen alles om hen te ondersteunen. We zetten alternatieve zorgvormen in waar het kan en kijken samen met het buurtteam welke stappen er al wel genomen kunnen worden.

Een maatschappelijk debat is nodig

Jongeren en gezinnen kampen steeds meer met somberheid, eenzaamheid en stress. Ze zitten vaker thuis en hebben te maken met een sterk verminderde motivatie. We zien het als KOOS dan ook als onze opgave om hierover een breed maatschappelijk debat te voeren: wat hebben we als samenleving te doen, zodat onze kinderen in alle rust kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen?

We zijn vorig jaar gestart met een gedreven groep professionals, die gelooft in de visie en de missie van KOOS. Professionals die graag bijdragen aan de veranderopdracht die voor ons ligt. Het is een enorme uitdaging om passende zorg in de stad te leveren en tegelijkertijd onze rol om de zorg te transformeren goed vormgeven. In dit jaarbeeld laten we zien hoe we dit doen en wat we nog van plan zijn.

Cijfers

Een jaar KOOS in cijfers.

Aantal cliënten

Leeftijdsverdeling cliënten

Verdeling verwijzers

Rechter/RvK/Officier van Justitie
Gecertificeerde instelling
Jeugdarts
Medisch specialist
Onbekend
Buurtteam
Huisarts

Aantal professionals in dienst

Thema's

Op deze 5 thema’s heeft KOOS zich geconcentreerd in 2020. We hebben flinke stappen gemaakt zoals de teamleiders van de  BASEcamps toelichten.

Samenwerken in de wijk met de buurtteams, huisartsen, scholen en andere partners maakt écht een verschil. Niet meer doorverwijzen maar samen verantwoordelijkheid nemen voor de juiste zorg.

— Marnix Loer

Casussen

Na een jaar vol uitdagingen maken we de balans op. De impact van Corona is onmiskenbaar en werd zichtbaar in een groot aantal spoedaanmeldingen en meer wachttijd. Dit vraagt veel van een jonge organisatie, haar professionals en van de partners in de stad. Dat gaat soms met vallen en opstaan, maar we zijn op de goede weg en lerend in ontwikkeling.
Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

In een jaar waarin iedereen werd geraakt door de pandemie was afstemming in het contact nog belangrijker. Voor mij staat KOOS voor betrokkenheid en in verbinding blijven. Daar heb je elkaar voor nodig.

— Rishi Jagernath

Wil je net als KOOS Utrecht het verschil maken voor de jeugd in Utrecht? Hier vind je onze vacatures.

Ondanks de effecten van corona zijn in 2020 de eerste stappen gezet op een aantal ontwikkelopgaven. Daarnaast is er vooral hard gewerkt om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan buurtgerichte aanvullende zorg voor jeugd. We hopen dat de negatieve impact van corona op het welzijn van kinderen, jongeren en hun gezinnen minder wordt, dat er letterlijk weer meer leefruimte komt en daarmee ook de druk op de zorg afneemt.

We bouwen in 2021 verder aan onze netwerkorganisatie. We zijn als specialist aanwezig in de buurt, zodat we zorg dichtbij en op maat kunnen vormgeven. Samen met onze partners in de sociale basis en de basiszorg bieden we passende hulp. Dat doen we dichtbij, oplossingsgericht en met aandacht voor wat het leven betekenis geeft.

Tot volgend jaar!

Hartelijke groeten van KOOS.

Spreekt KOOS je aan en wil jij ook meewerken aan het verder realiseren van onze ambities? Hier vind je onze vacatures.

Hartelijke groeten van KOOS