Thema
Onderwijs zorg
Ieder kind zich zo goed mogelijk laten ontwikkelen.

Nelian Doornbos
BASEcamp Zuidwest

Onderwijs en Zorg valt onder de opgave Gelijke Kansen en wordt vormgegeven in een doorlopende lijn binnen de kernpartneraanpak (KPA), Voorschoolse Educatie (VE), Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. In 2020 hebben de samenwerkingsverbanden, de gemeente Utrecht, de buurtteamorganisatie, KOOS en Spoor030 het proces van aansluiten op de ondersteuningsstructuur van de school en de kernpartners hiervoor samen uitgedacht. We bieden aanvullende specialistische expertise onder andere door (participerende) consulten, coaching on the job, expertise overdracht en onderwijszorg-arrangementen. Met als doel dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen omdat onderwijs  dat op zijn of haar behoefte is afgestemd.

Ik gun ieder kind de kans (weer) tot leren te komen en zich optimaal te ontwikkelen

— Nelian Doornbos

Aanvullend maatwerk

Ook hebben we in iedere wijk vaste professionals beschikbaar, die voor scholen en samenwerkingsverbanden een eerste contactpersoon zijn voor een (participerend) consult of het doorzetten van de vraag binnen KOOS. Deze professionals hebben specialistische kennis van het leveren van hulp in combinatie met onderwijs. De diversiteit aan scholen en zorgvragen op verschillende niveaus, maakt dat we met de kernpartners steeds toewerken naar heldere maatwerkafspraken op grond van gedeelde visie en uitgangspunten.

Al lerend en werkenderwijs zijn we op scholen en voorzieningen de aansluiting tussen de specialistische jeugdhulp en het onderwijs verder aan het inrichten, passend bij de betrokken school. Hier gaan we in 2021 mee verder.

Bekijk ook