Thema
Jonge Kind
Zo snel mogelijk bekijken wat er nodig is.

Natanja Leest 
BASEcamp Vleuten

In het gebied van KOOS wonen veel jonge kinderen. Het jonge kind valt onder de stedelijke opgave Gelijke Kansen en wordt vormgegeven in een doorlopende lijn binnen de kernpartneraanpak (KPA), Voorschoolse Educatie (VE), Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. We zijn er op gericht om bij vragen rondom het jonge kind zo snel mogelijk te kijken wat er nodig is in samenspraak met ouders. Hierbij zijn vroegsignalering en multidisciplinaire vroegdiagnostiek heel belangrijk in samenwerking met onze partners in de wijk. Hulpvragen van kinderen jonger dan één jaar worden direct opgepakt.

Samenwerken in de wijk met de buurtteams, huisartsen, scholen en andere partners maakt écht een verschil. Niet meer doorverwijzen maar samen verantwoordelijkheid nemen voor de juiste zorg.

— Natanja Leest

Kennisoverdracht

KOOS heeft een mix aan professionals in de teams waaronder jonge kind specialisten. Met hun expertise ondersteunen zij ouders, collega’s en onze partners in de wijk, zoals huisartsen en het buurtteam. Het afgelopen jaar hebben we hier goede ervaringen in opgedaan mede door de inzet van participerende consulten.

Bekijk ook