Thema
Crisissituaties
We investeren in een lerende samenwerking met onze partners.

Saskia Tielbeek
BASEcamp Leidsche Rijn

Ook in Utrechtse gezinnen komen helaas verschillende crisissituaties voor. Crisis kan zowel een psychiatrische crisis zijn waarbij bijvoorbeeld sprake is van een suïcidevraagstuk en/of een pedagogische (jeugdzorg)crisis, waarbij de veiligheid van een kind op een andere manier in het geding komt. We hebben ons vanaf de start samen met de partners in de wijk gericht op het voorkomen van en het zo goed mogelijk handelen in deze verschillende crisissituaties.

Taboes doorbreken

KOOS vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor suïcidaliteit en wil het taboe rondom dit thema doorbreken. Alle professionals van KOOS zijn getraind op dit onderwerp. Daarnaast heeft KOOS geïnvesteerd in een team van professionals die kundig en ervaren zijn op het kennisgebied van suïcide en die collega’s binnen, maar ook buiten KOOS ondersteunen en adviseren op dit vraagstuk.

Ik vind het fijn om een cliënt het vertrouwen te geven dat alles bespreekbaar is.

— Saskia Tielbeek

Samenwerken in de wijk

We hebben geïnvesteerd in een lerende samenwerking met onze partners in de wijk en in de stad. Een voorbeeld is onze consulterende functie voor huisartsen, buurtteam en jeugdgezondheidszorg als zij kinderen en jongeren zien die zich suïcidaal uiten.Handelingsverlegenheid bij hulpverleners in het algemeen op dit thema is een veel gehoord dilemma, komend jaar zal hier blijvend aandacht voor zijn, zeker gezien de toename van de suïcidale uitingen mede gerelateerd aan de coronacrisis.

Bekijk ook