Thema
Wel thuis
Kinderen, jongeren en gezinnen helpen zo thuis mogelijk op te groeien.

Linda Potuijt
BASEcamp De Meern

KOOS kiest voor thuis. Want opgroeien doe je het liefst thuis, dichtbij familie, vrienden en school. Door wijkgericht werken, waarbij veel expertises in de buurt aanwezig zijn, kunnen we op onze ambitie Wel Thuis het verschil maken. Dat doen we samen met allerlei partners zoals het buurtteam, de huisartsen, onderwijs en de sociale basis. In 2020 zijn de eerste ervaringen opgedaan waarbij hulp dichtbij ingezet kon worden, waardoor kinderen alsnog thuis konden opgroeien. Naast successen ervaren we ook dat het vaak complexe situaties zijn. Het vraagt veel van alle betrokkenen, zoals huisarts, buurtteam, school, het netwerk en uiteraard het gezin zelf om de ambitie Wel Thuis werkend te krijgen.

Soms is het dan ook (even) niet mogelijk om thuis te zijn. We kijken in dat geval eerst samen met het gezin en hun netwerk wat er nodig is. Mogelijk kunnen we bestaande patronen doorbreken met hulp uit het netwerk van een gezin. Als dat niet kan of lukt zoeken we het liefst naar een plek bij een gezin in de buurt. Want wel gewoon nog naar je eigen school kunnen, naar de voetbal, en toch die plek hebben waar je je thuis voelt: hoe fijn is dat!

In onze manier van werken staat jullie gezin en netwerk centraal. Werken aan blijvende veranderingen doe je immers samen met de mensen om je heen.

— Linda Potuijt

Utregs Plekkie

Om meer van deze plekken te vinden in Utrecht, hebben KOOS en Spoor030 de campagne Utregs Plekkie gelanceerd. Met deze campagne zijn we samen met de informele zorg op zoek gegaan naar plekkies in de Utrechtse wijken. Dat heeft al geresulteerd in nieuwe steungezinnen en pleeggezinnen, waar we erg blij mee zijn!

Om de gezinnen die Utregse Plekkies bieden goed te kunnen begeleiden, is eind 2020 ook pleegzorgexpertise in de buurtgerichte teams van KOOS geborgd. Deze professionals geven de wijkgerichte pleegzorg verder vorm. Op deze manier staan de mogelijkheden die pleegzorg biedt altijd op ons netvlies wanneer thuis even geen optie is.

Impact corona

Terugkijkend op 2020 heeft corona ook impact gehad op de ambitie Wel Thuis. Door de coronamaatregelen werden thuissituaties van de een op de andere dag anders. In een aantal gezinnen gaf dit in eerste instantie ook rust. Maar we zien, in de loop van de tijd, dat bij een aantal gezinnen de druk thuis oploopt. Overkoepelend is in 2020 een daling van het gebruik van verblijf te zien. De verwachting is dat de impact op gezinnen in 2021 meer zichtbaar wordt, mogelijk ook in het gebruik van verblijf. Wij sorteren hierop voor en zorgen dat we kinderen, jongeren en gezinnen blijven helpen om zo thuis mogelijk op te groeien.

Bekijk ook