Casus 1
Een proces
‘volgens het boekje’.

In juni 2020 werd een tiener door het buurtteam met spoed doorverwezen vanwege somberheid en zorgen rondom suïcidaliteit. De jongere was tijdens de risicotaxatie erg in paniek en gaf als enige oplossing 'uit huis geplaatst te willen worden'. Er is een veiligheidsplan opgesteld en vanaf het begin goed contact geweest met zowel buurtteam als school. Iedere maand was er een overleg met de jongere in kwestie, met school, het buurtteam en met KOOS, zodat we goed van elkaar wisten waar elke partij mee bezig was.

We hebben gebruik gemaakt van de Belangrijke Ander, iemand uit de eigen omgeving van de jongere die voor steun kan zorgen. Dit werd op verzoek de beste vriend van de tiener.

Minder druk

School heeft voor bepaalde vakken vrijstelling gegeven om de druk te verminderen en er is goed gekeken naar de planning. Ook de frequentie van individuele therapie werd aangepast naar de behoeften van de tiener. Tijdens een crisistijd was er veel contact, op andere momenten, wanneer de situatie het toeliet, was er minder frequent contact.

De Belangrijke Ander groeide steeds meer in de rol van mentor en dacht mee over het verbeteren van slaaphygiëne en het vinden van een gezonde structuur. Aangezien de Belangrijke Ander vaak bij de tiener logeert, konden ze hier samen mee aan de slag. Dit wierp al snel vruchten af. Waar de jongere eerder moeite had met slapen en vaak pas om 3:00 uur naar bed ging, is het nu om 23:00 uur al bedtijd, wat een duidelijke positieve invloed heeft op de stemming.

Ook het feit dat de tiener nu stage loopt op een plek waar het niveau minder hoog is en er succeservaringen opgedaan kunnen worden, is goed geweest voor het zelfvertrouwen.  

Er is gekozen om de specialistische hulp af te ronden en weer over te dragen naar het buurtteam MBO. Zowel de tiener als de Belangrijke Ander waren aanwezig bij het overdrachtsgesprek van KOOS naar het Buurtteam MBO.  

Het buurtteam is nu het eerste aanspreekpunt. De medicatiecontrole wordt overgenomen door de huisarts en de individuele therapie is afgerond.  

School was erg tevreden over de samenwerking en ook het Buurtteam beaamde dat dit een casus was ‘volgens het boekje’. Fijn deze samenwerking!

Bekijk ook