Casus 3
Vertrouwen in de visie en mogelijkheden van het gezin, moeder en kind.

Een jeugdarts belde KOOS met een crisissituatie. Een depressieve en suïcidale tiener zou de volgende dag naar het buitenland vliegen. De leerplichtambtenaar en Veilig Thuis stonden in de startblokken.

Na snel schakelen zaten we niet veel later bij dit gezin thuis, samen met de jeugdarts. Door het beeld dat bij het huisbezoek naar voren kwam is contact opgenomen met de psychiater en is ook zij direct naar het gezin toegekomen.

Met elkaar hebben we besloten de situatie nauwgezet te volgen. De behandeling werd uitgesteld, omdat we de jongere niet koste wat het kost in Nederland wilde te houden. We hebben vertrouwen gehad in de visie en mogelijkheden van het gezin en de draagkracht van moeder om met haar kind te kunnen reizen. Belangrijker nog, dit vertrouwen creëerde het vermogen om contact te kunnen en mogen houden.

Contact met het buitenland

Tijdens het verblijf in het buitenland is er regelmatig contact met moeder geweest. Ze zocht zelf hulp bij KOOS en nam onze adviezen over om bijvoorbeeld ook lokaal een psychiater te bezoeken. Ze overlegde over de medicatie die in het buitenland voorgeschreven werd en controleerde hoe de psychiater van KOOS erover dacht.

Ook met de jongere zelf is telefonisch contact geweest. Toen het gezin terug was in Nederland, meldde moeder dit direct en kon er gelijk een afspraak worden ingepland. De hulp wordt nu verder door KOOS opgepakt. En het allerbelangrijkste… het gaat een heel stuk beter met de jongere!

Bekijk ook