Thema
Ervaringsdeskundigheid en cliëntperspectief
We gaan graag in gesprek hoe we onze hulpverlening kunnen verbeteren.

Marrigje Borst
BASEcamp West

KOOS vindt het belangrijk om ieders eigen ervaring mee te nemen in de hulpverlening. Daarom is elk team van KOOS versterkt door een ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen kijken met een andere blik naar de hulpvraag en verstevigen de inbreng van kinderen, jongeren en gezinnen om met elkaar te doen wat écht nodig is. De inzet van ervaringsdeskundigen is nog relatief nieuw in de jeugdhulp. De ervaringsdeskundigen vormen daarom met elkaar ook wijkoverstijgend een team om te evalueren en van elkaar te leren.

Ervaringsdeskundigen denken mee op allerlei plekken binnen KOOS. De inbreng van de ervaringsdeskundigen houdt KOOS als organisatie scherp op het cliëntperspectief in alle doorontwikkelingen, van beeldvorming (rapportages) tot inhoudelijke ontwikkelingen om inclusie te verbeteren.

Collega’s blijven terecht benadrukken dat ik ook ‘gewoon’ een professional ben, niet opgeleid door een boekje, maar door het op een professionele wijze inzetten van ervaringskennis van mijzelf én de mensen om mij heen. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

— Marrigje Borst

Ervaringen  van cliënten

Naast de inbreng van onze ervaringsdeskundigen, zijn we als KOOS ook op zoek naar de ervaring van kinderen, jongeren en gezinnen die bij ons in zorg zijn (geweest). In 2020 zijn we gestart met de Ervaringwijzer, waarmee we dit anoniem en in cijfers kunnen meten. Daarnaast is het Cliënt Ervaringspunt in het leven geroepen, waar persoonlijke ervaringen gedeeld kunnen worden. We gaan graag in gesprek over hoe we de werkwijze van KOOS kunnen verbeteren en vernieuwen.

Dat doen we daarnaast ook graag op de bredere ontwikkeling van KOOS en innovatieprojecten. We zijn gestart met de werving van jongeren met verschillende ervaringen en achtergronden om zich aan te sluiten bij ons Jongerenpanel, om in 2021 jongeren (gevraagd en ongevraagd) mee te laten denken, participeren en ontwikkelen met als doel betere jeugdhulp voor kinderen in Utrecht.

Bekijk ook